ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Στα Φροντιστήρια ΑΞΟΝΑΣ Σ. ΒΑΡΑΤΑΣΗΣ η εκπαιδευτική φιλοσοφία υλοποιείται μέσα από μια σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων διδασκαλίας και διαγωνισμάτων, διαφορετικών για κάθε τύπο λυκείου και για κάθε τάξη, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ύλης, ώστε να αξιοποιείται ο χρόνος του μαθητή και η εξεταστέα ύλη να ολοκληρώνεται έγκαιρα προσφέροντας επαρκή χρόνο εποικοδομητικών επαναλήψεων και κατανόησης.


Από τη φετινή "Ημέρα Σταδιοδρομίας"..

Ευχαριστούμε την εταιρεία Orientum Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και τον κύριο Nikos Pavlakos για την εξαιρετική του εισήγηση . Επίσης ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρευρεθήκατε και μας τιμήσατε με την παρουσία , την αναγνώριση και το ενδιαφέρον σας. Καλή πρόοδο και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές!